Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

AKTY POWOŁANIA

decyzja w sprawie powołania NKJO w Zduńskiej Woli

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zduńskiej Woli powołał 5 lipca 2001r. Minister Edukacji Narodowej decyzją nr DN1-400-27/2001/RR. Nadzór pedagogiczny nad Kolegium sprawuje minister właściwy do spraw oświaty zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego.

Opiekę naukowo-dydaktyczną sprawuje Uniwersytet Wrocławski zgodnie z porozumieniem o współpracy w zakresie organizacji i funkcjonowania Kolegium zawartym pomiędzy władzami Uniwersytetu Wrocławskiego a organem prowadzącym.

decyzja w sprawie powołania NKJO w Bełchatowie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bełchatowie powołał 7 czerwca 2006r. Minister Edukacji Narodowej decyzją nr DN-1-RR-7010-3/06. Nadzór pedagogiczny nad Kolegium sprawuje minister właściwy do spraw oświaty zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego.

Opiekę naukowo-dydaktyczną sprawuje Uniwersytet Wrocławski zgodnie z porozumieniem o współpracy w zakresie organizacji i funkcjonowania Kolegium zawartym pomiędzy władzami Uniwersytetu Wrocławskiego a organem prowadzącym.

dalej