Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych dr Piontek Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

Rozbudowa

        Plany nowego gmachu były gotowe już około 1726 r., choć rada miejska długo nie mogła zdecydować się na ich zatwierdzenie i sprzedaż kawałka gruntu. Kamień węgielny wmurował w imieniu cesarza Karola VI starosta generalny Śląska hr. Antoni Schaffgotsch 6 grudnia 1728 r. Skrzydło zachodnie nakryto dachem w 1730 r., wnętrza wykańczano do roku 1732, kiedy to zostało poświęcone skrzydło zachodnie, szkolne. Budowę części wschodniej przeznaczonej na mieszkania dla zakonników rozpoczęto w 1734 r. od wyburzenia Bramy

Medale wybite z okazji założenia Uniwersytetu, 1702 r. (23,24) oraz położenia kamienia węgielnego podnową budowę, 1728 r. (25)

Cesarskiej, którą później w innym kształcie ponownie zbudowano, włączając w kompleks budynku uczelni. Wzniesiona została wieża służąca jako obserwatorium astronomiczne.

Skrzydło południowe mieszczące aptekę i laboratorium, a stanowiące łącznik z kościołem zostało ukończone w 1737 r. Do roku 1739 wnętrza obu skrzydeł uzyskały swój ostateczny kształt. Na następny rok zaplanowano: wzniesienie odpowiednika Wieży Astronomicznej i dobudowanie do skrzydła wschodniego pomieszczeń biblioteki i refektarza, ale prac nie rozpoczęto z powodu wybuchu wojen śląskich i budowa nie została nigdy skończona.

dalej