Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych dr Piontek Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

Wojny pruskie

        Po zajęciu Wrocławia przez króla Prus Fryderyka II w 1741 r. zorganizowano w budynku lazaret, potem stajnie i więzienie. Po ich likwidacji konieczny był remont. Eksplozja usytuowanej po sąsiedzku Wieży Prochowej zniszczyła nieco gmach w 1749 r., co spowodowało ponowne zajęcie go przez wojsko z przeznaczeniem na magazyn. Jezuici zostali zmuszeni do opuszczenia miasta i rozproszenia się po terenie Śląska. Rozwiązanie przez papieża w 1773 r. Towarzystwa Jezusowego zdecydowało o odmiennym charakterze uczelni i znacznym obniżeniu poziomu nauczania.

dalej