Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych dr Piontek Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

Międzywojnie

        W czasie I wojny światowej założenie w gmachu lazaretu spowodowało zniszczenia, które były usuwane dopiero w latach 1926-1929, a nawet i później. Jeszcze w 1940 r. Jan Drobek pracował przy konserwacji malowideł w Sali Muzycznej, które wprawdzie przeszły niedawno renowację, ale niefachową. Końcowe miesiące II wojny światowej spowodowały kolejne zniszczenia gmachu.

dalej