Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Kształcenie na specjalnościach język angielski i język niemiecki w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych dr Piontek trwa trzy lata (sześć semestrów) i obejmuje:

- przygotowanie merytorycznie do nauczania,

- przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych,

- przygotowanie do egzaminu dyplomowego nauczyciela języka obcego,

- przygotowanie do egzaminu dyplomowego licencjata UWr,

- praktyki pedagogiczne,

wybór jest prosty

- kształcenie w zakresie technologii informacyjnej i jej wykorzystania w procesie nauczania.

Nauka odbywa się w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów, ćwiczeń, warsztatów metodycznych i praktyk. Studenci mają do wyboru dwa systemy nauczania: dzienny i wieczorowy.

dalej