Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

TYTUŁEM WSTĘPU

Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych dr Piontek to dwa niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli, które powstały dnia 01. 07. 2001 r. w Zduńskiej Woli i 01. 07. 2006 r. w Bełchatowie na podstawie aktów założycielskich i zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej.

pióro

Organem założycielskim jest dr Jerzy Piontek.

Nadzór pedagogiczny nad Kolegiami sprawuje Minister Edukacji Narodowej, a opiekę naukową i dydaktyczną - Uniwersytet Wrocławski.

Kolegium prowadzi kształcenie w płatnym systemie stacjonarnym (studia dzienne) dla specjalności języka angielskiego i niemieckiego oraz płatne kształcenie w systemie niestacjonarnym (studia wieczorowe) na tych samych kierunkach. Rekrutacja odbywa się z zachowaniem identycznych warunków dla trybu stacjonarnego i niestacjonarnego. Więcej informacji w dziale Kierunki i Rekrutacja.

dalej