Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych dr Piontek Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

Organizacja roku szkolnego

Rekrutacja odbywa się w dwóch turach:

I tura od 1 czerwca do ostatniego piątku czerwca,

II tura od 15 sierpnia do pierwszego poniedziałku października.

Rozmowy kwalifikacyjne:

I tura od ostatniego tygodnia czerwca,

II tura od ostatniego tygodnia września.

Rok akademicki rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek października i trwa do końca czerwca z przerwą semestralną na przełomie stycznia i lutego określaną co roku przez ministra właściwego do spraw Oświaty.

Sesja egzaminacyjna zimowa rozpoczyna się na 2 tygodnie przed feriami i trwa 2 tygodnie, sesja poprawkowa sesji zimowej trwa tydzień i odbywa się w pierwszym tygodniu po feriach.

Sesja egzaminacyjna letnia dla semestru II i IV rozpoczyna się w pierwszym tygodniu czerwca i trwa 3 tygodnie, sesja poprawkowa sesji letniej trwa dwa tygodnie i odbywa się w drugiej połowie września.

Sesja egzaminacyjna letnia dla semestru VI rozpoczyna się w pierwszym tygodniu maja i trwa 3 tygodnie, sesja poprawkowa sesji letniej trwa tydzień i odbywa się na przełomie maja i czerwca przed egzaminami dyplomowymi na nauczyciela NKJO.

Egzaminy komisyjne odbywają się na początku października.

Egzaminy dyplomowe na nauczyciela języka obcego NKJO odbywają się na przełomie czerwca i lipca.

Egzaminy dyplomowe na licencjata Uniwersytetu Wrocławskiego odbywają się zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego lub dyrektorów Instytutów Filologii Angielskiej i Filologii Germańskiej.

Praktyki pedagogiczne odbywają się we wrześniu i pierwszej połowie października po semestrze II i IV.

dalej