Nauczycielskie Kolegium Języków Obchych Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent winien być przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a zatem powinien posiadać przygotowanie w zakresie:

absolwentka NKJO dr Piontek

- wybranego języka obcego,

- psychologii i pedagogiki,

- dydaktyki przedmiotowej,

- umiejętności posługiwania się technologią teleinformatyczną.

dalej